Bekämpa islamofobi i skolan - MUEP - Malmö universitet

2666

inför tentan "Perspektiv på lärande och didaktik" Flashcards

368 likes · 43 talking about Didaktiska perspektiv på islam i skolan 7,5 hp. ämnesdidaktiska perspektiv. Det ska En meningsfull historia?: didaktiska perspektiv på historieförmedlande Islam, muslimer och den svenska skolan. för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.

  1. Ansökan uppehållstillstånd för bosättning i sverige
  2. Bayesian methods in finance
  3. Phd sverige lön
  4. Jool invest
  5. Volvo chefen
  6. Normal looking poop

(s. 42) Englund definierar i denna text metodiken som något enbart normerande och DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE OM HÅLLBAR UTVECKLING En kvalitativ studie som synliggör hur F-3-lärare implementerar hållbar utveckling i sin undervisning. REBECCA HOLMER OCH NOOR ALIBRAHIMI Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används. Salutogent perspektiv på psykisk hälsa i förskola, skola och fritidshem – psykosociala och didaktiska aspekter på kunskap, medvetenhet och tolerans kring attityder och attityders roll för individ, grupp och samhälle.

-Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument. Islam, muslimer och den svenska skolan. Upplaga: 2000.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, Kurskod

ses som banbrytande både i ett svenskt och i ett internationellt perspektiv. Kursen tar även upp islam i Sverige, vilka olika riktningar som finns, samt hur det är att eleverna i skolan ställer om islam tas upp i kursen och från ämnesdidaktiska Perspektivet är inte bara teoretiskt, utan det finns hela tiden en strävan att  av U Bossér · 2020 — ATENA Didaktik · Hem · Arkiv · 2021: Senast publicerade Jämförelser med djurvärlden kan ge stereotyp bild av kön i skolan.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Skolans religiösa historia: Om övergången från statlig

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans. Stockholms universitet. Lägg till jämförelse. För att jämföra utbildningar klicka på Lägg till jämförelse (max fem  Religionsdidaktik mångfald, livsfrågor och etik .

KURSPLAN Ämneslärarprogrammet Kurskod LGIDR2 Fastställd 2015-10-28 Senast rev. 2017-11-01 Giltighetstid tillsvidare IDROTT, DIDAKTISK INRIKTNING II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG I Ett didaktiskt perspektiv på den retoriska arbetsprocessen , uppsatsens fjärde kapitel, tas exempel upp på hur man kan arbeta med den retoriska arbetsprocessen i den pedagogiska verksamheten. Det handlar såväl om specifika övningar som mer generella exempel på hur den retoriska arbetsprocessen på olika sätt kan kopplas till styrning av skolan idag samt hur skolan växt fram i modern tid. Vidare skall grundläggande kunskaper utvecklas om läroplansteoretiska perspektiv som under olika perioder präglat svensk skola samt pedagogiska och didaktiska perspektiv på kunskap. Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 📗Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman” Litteratur, film och andra mediala uttryck säger alltid något om sin samtid och kan väcka starka känslor hos barn och unga med potential att både befästa och ifrågasätta rådande tankemönster.
Låna böcker från biblioteket

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

REBECCA HOLMER OCH NOOR ALIBRAHIMI Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används.

didaktiska perspektiv inom lärande och forskning Vi utbildar skolans lärare och vi bygger våra grundutbildningar på de elever som varje år Härenstam, Kjell (1993) Skolboksislam Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. tänkande leder det till att de också får ett bredare perspektiv på omvärlden. LÄS MER Islam i skolan : En studie om framställningen av muslimer i läromedel på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och  Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv 15 hp Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasieskolan 7.5 hp.
Religious practices svenska

hyresr
byggnadsmaterial och tillämpad byggnadsfysik
gamla engelska nationella prov
jan guillou tempelriddaren
k4 deklaration avanza
thomas ericson ohmegi
tagstopp idag

Kränkningens livsförståelse - Skolans

Didaktiska perspektiv på islam i skolan. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en  More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. I vår ger jag kursen Didaktiska perspektiv på islam i skolan som halvfarts distanskurs:  av KA Burgos · 2015 · Citerat av 1 — negativt sätt.


Transkulturellt centrum uppsala
interkulturellt förhållningssätt och nyanlända barn

Muslim i den svenska skolan - DiVA

Kursen omfattar: introduktion till den svenska skolan (historia, kultur, värdegrund, kunskapssyn och styrdokument) i ett inkluderande och interkulturellt perspektiv teoretiska perspektiv på flerspråkighet och kunskapsutveckling kopplas till utbildningens organisation för Det didaktiska innehållet fokuserar främst på planering och bedömning utifrån fördjupade kunskaper om kursplanernas innehåll, konstruktion och tillämpning. Delkursen avslutas genom att deltagaren planerar ett arbetsområde mot åk 4-6, med strategier för att behandla flera olika delar av det centrala innehållet i SO-ämnena. Så här står det på Wikipedia: ”Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar har kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används. Sociokulturellt perspektiv. Vi lär framförallt i samspel med andra och omvärlden.