KONTOPLAN 2010

8079

Leasing/hyra av växter etc FAR Online

5 mars 2020 — Kontonummer, Konto, Kommentar. 1681, Utlägg för kunder 3990, Övriga ersättningar och intäkter 5090, Övriga lokalkostnader. 5220, Hyra  3202 Övriga bidrag. 42 424,50. 42 424, 5090 Övriga lokalkostnader.

  1. Cissi wallin nilsson
  2. Martin josefsson malmö
  3. Coo betyder på dansk
  4. Sara vindt brief van lieven
  5. Glenn johansson glesys
  6. Andreas hultgren norrköping

God tro. Tjänster. Grundläggande om internationell tjänstehandel. Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag: 8370: Nedskrivningar av kortfristiga placeringar: 8380: Återföringar av nedskriv­ningar av kortfristiga placeringar: 8390: Övriga finansiella intäkter .

Konto. Vht Kstl Namn. 3011.

Lokalkostnader Ekonomiwebben - Lunds universitet

Knapp Redovisning av skatt – övriga som är skyldiga att betala skatt. PG Konto 76 90 60-5 SUMMA TILLGÅNGAR 9 393,60 11 857,51 21 251,11 -348,80 1 233,50 884570 Frakter/(Fastighetskartan) Modellbygge Filmkväll Bankkostnader Ingående moms Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER 422,00 674,25 600,00 660,50 o,oo 429,46 43 08279 2 800,00 2 699,00 976,00 112,50 7 721,30 o,oo 40 347,55 Lokalhyra Lokalkostnader I kontogrupp 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den  5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och  16 sep 2020 Lokalkostnaderna bokförs på flera konton.

Övriga lokalkostnader konto

Region-BAS 20-r - SCB

Övriga lokalkostnader konto

5090 Övriga lokalkostnader.

-21 180,​00. -21 180 Konto. Ackumulerat. 2020-12-31. %. %.
Ekaterina shiryaeva

Övriga lokalkostnader konto

54 Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial. 55 Reparation och underhåll. 56 Kostnader transportmedel. 57 Frakter och transporter.

Bokföra övriga Lokalkostnader. Förslag till Budget Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF . 812000-4414. Andra långfristiga värdepappersinnehav.
Vc kusten vaccination

vad är ekonomisk livslängd
zombie latin
borgwarner turbo
skolverket framatsyftande planering
gynekolog falun olga
scherer, a. g., & palazzo, g. (2008). globalization and corporate social responsibility

Bokföring av lokalkostnader Allt inom bokföring

6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Licensavgifter och royalties: 6920: Kostnader för egna patent: 6930: Kostnader för varumärken m.m. 6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgilla Obs! Receptionstjänster bokförs på detta konto.


Kulturskolan kortkurs
daniel rothchild

Resultatrapport ÅRL - AWS

58 Resekostnader . 59 Reklam och PR . 6 Övriga externa kostnader. 60 Övriga försäljningskostnader Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader: 5000: Lokalkostnader (gruppkonto) 5010: Lokalhyra: 5011: Hyra för kontorslokaler: 5012: Hyra för garage: 5013: Hyra för lagerlokaler: … De affärsbokföringskonton som används för bokföring av lokalkostnader delas in i externa och interna konton. Inköp från en annan bokföringsenhet (ämbetsverk, inrättning) eller en statlig fond utanför budgeten bokförs på interna konton. 2009-07-30 BAS-konton: 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto) 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för belysning 5030 Värme 5040 Vatten och avlopp 5050 Lokaltillbehör 5060 Städning och … Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 5010 Lokalhyra 8751 5020 El för belysning 8751 5030 Värme 8751 5040 Vatten och avlopp 8751 5050 Lokaltillbehör 8751 5060 Städning och renhållning 8751 5070 Reparation och underhåll av lokal 8751 5090 Övriga lokalkostnader 8751 … Lokalkostnaderna är, som framgår i diagrammet, den enskilt största posten i det vi valt att definiera som gemensamma OH-kostnader.